شرکت بیمه پارس روانه بازار اتکائی ایران می شود

2 آذر 1399 ساعت 10:03

شرکت بیمه اتکائی پارس متعلق به یکی از شرکت های بزرگ بازار بیمه مراحل پایانی اخذ مجوز را طی می کند.


به گزارش اخباربانک، بر اساس اذعان منابع خبری شرکت بیمه اتکائی پارس با طی مراحل نهائی بررسی در شوای عالی بیمه ، گام های نهائی اخذ مجوز را برداشته است.

این شرکت بیمه که قرار است در حوزه اتکائی در صنعت بیمه فعالیت کند زیر مجموعه یکی از شرکتهای بیمه بزرگ بازار محسوب می شود.

با آمدن پارس به صنعت بیمه، پس از بیمه سامان عدد شرکتهای بیمه اتکائی به چهار می رسد.

این طور که به نظر می رسد، با تشدید تحریم ها علیه ایران و کاهش محسوس مراودات اتکائی ایران در بازار بیمه بین المللی، بنگاههای بیمه را به تکاپو برای تاسیس شرکت بیمه اتکائی واداشته تا بتوانند در  توزیع ریسک ها قدم بردارند.

بر اساس این گزارش، جالب است که این روزها نام تعداد قابل توجه دیگری شرکت بیمه جدید  که در تلاش برای کسب مجوز از بیمه مرکزی هستند، به گوش می رسد شرکتهائی مانند پردیس، کاریزما ، تهران و ... که البته هیچ کدام ازین ها در مرحله جدی اخذ مجوز قرار ندارند و دریافت یا عدم دریافت مجوز انها در هاله ای از ابهام قرار دارد.
 


کد مطلب: 77801

آدرس مطلب: https://www.akhbarbank.com/news/77801/شرکت-بیمه-پارس-روانه-بازار-اتکائی-ایران-می-شود

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com