۰
پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۰

تحقق ۷۲۰ درصدی سود خالص بیمه آسیا

بیمه آسیا در دوره یک ماهه منتهی به پایان مهرماه مبلغ 9236میلیارد ریال حق بیمه صادر و مبلغ 3613میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.
به گزارش اخباربانک، بیمه آسیا در دوره یک ماهه منتهی به پایان مهرماه مبلغ 9236میلیارد ریال حق بیمه صادر و مبلغ 3613میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد. همچنین این شرکت طی 7 ماه نخست سال در مجموع 46780میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده و در مقابل 21681میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 35درصدی در حق بیمه صادره همراه شد. 

عملکردسالیانه و ماهانه
واحد ( میلیون ریال) 7 ماه نخست سال 99 7 ماه نخست سال 98 درصد تغییر
حق بیمه صادره ۴۶,۷۸۰,۰۱۴ ۳۴,۵۹۸,۶۸۱ 35%
خسارت پرداختی ۲۱,۶۸۱,۰۸۸ ۱۷,۰۱۱,۲۱۹ 27%
       
 
 
واحد ( میلیون ریال) تیر شهریور مرداد مهر
حق بیمه صادره ۶,۶۷۶,۲۸۱ ۶,۶۹۳,۳۷۴ ۸,۴۰۰,۷۲۹ ۹,۲۳۶,۷۲۱
خسارت پرداختی ۳,۵۹۰,۲۲۳ ۳,۳۶۰,۰۵۶ ۳,۷۹۴,۵۱۸ ۳,۶۱۳,۷۶۸
         
 
 همانطور که مشاهده می کنید حق بیمه صادره بیمه آسیا  روند صعودی داشت بطوریکه در نخستین ماه پاییز نسبت به نخستین ماه تابستان با 38درصد رشد همراه شد . در حالیکه خسارت پرداختی رشد چندانی نداشت .
این شرکت در مهرماه نسبت به شهریور ماه 10درصد رشد نشان می دهد.
 
روند عملکرد شش ماهه
بیمه آسیا طی 6 ماه منتهی به پایان مهرماه مبلغ 30844میلیارد ریال حق بیمه صادر کردکه نسبت مدت مشابه 32درصد رشدیافت . هزینه خسارت شرکت نیز در همین دوره 50 درصد رشد کرد. همچنین با افزایش درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع ، سود خالص شرکت در نهایت مبلغ 3408میلیارد ریال حاصل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 720 درصد افزایش داشت.
akhbarbank.com/vdcam0n0.49n0m15kk4.html
تازه ترین اخبار