۰
تعداد سهام و ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم مربوط به باقیمانده سهام دولت در چهار پالایشگاه اصفهان ، بندرعباس، تهران و تبریز محاسبه شد که با زیان ۲۱ درصدی مواجه شده است.
ارزش روز و بازده سهام ۴ پالایشگاه بورسی در ETF دوم
به گزارش اخباربانک، علی آریانا معامله گر بازار سرمایه، تعداد سهام و ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم مربوط به باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز را تا امروز دوشنبه 26 آبان محاسبه کرد که با زیان 21 درصدی مواجه شده است.


 
akhbarbank.com/vdcftede.w6dexagiiw.html
تازه ترین اخبار