تراز بانک اقتصاد نوین بازهم مثبت ماند

9 آبان 1399 ساعت 13:04

بانک اقتصاد نوین در عملکرد ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩، حدود ۴۵٣٩ مهر تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد.


به گزارش اخباربانک، بانک اقتصاد نوین در عملکرد ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٩، حدود ۴۵٣٩ مهر تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد.

هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٣٩٨٠ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در مهر ماه ٢٧٧ میلیارد تومان و در ٧ ماهه ۵۵۶ میلیارد تومان مثبت بود.


کد مطلب: 77394

آدرس مطلب: https://www.akhbarbank.com/news/77394/تراز-بانک-اقتصاد-نوین-بازهم-مثبت-ماند

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com