۰
بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ بورس با انتشار گزارش عملکرد مهر و ۷ ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱.۲ و ۸.۲ هزار میلیارد تومانی شد.
به گزارش اخباربانک، بانک ملت با سرمایه 20.7 هزار میلیارد تومانی به عنوان دومین بانک بزرگ بورسی، گزارش فعالیت هفمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند 99 را منتشر کرد.

براین اساس، "وبملت" در این مدت 2.8 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و 1.5 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در هفتمین ماه سال 99 تراز عملیاتی مثبت 1.2 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است.

این بانک طی 7 ماه سال جاری نیز با کسب 17.7 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت 9.4 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت 8.2 هزار میلیارد تومانی شده است که نسبت به دوره مشابه قبل 28 و 18 درصد افزایش داشته اند.

همچنین "وبملت" درخصوص اطلاعات دوره یک ماهه منتهی به مهر توضیح داد: اطلاعات مانده تسهیلات مندرج در جدول قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است.
 
akhbarbank.com/vdchixnq.23nqwdftt2.html
تازه ترین اخبار