۰
شرکت چین چین از موافقت هیات مدیره با افزایش سرمایه ۲۷۱ درصدی از محل سود انباشته خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.
به گزارش اخباربانک، این شرکت از موافقت هیات مدیره با افزایش سرمایه 271 درصدی از محل سود انباشته خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

براین اساس، "غچین" اعلام کرد: هیات مدیره پس از بررسی صورتجلسه مجمع، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورت های مالی حسابرسی شده، تصمیم به ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان ۶۵ میلیارد تومان کرده که تهیه گزارش توجیهی در دستور کار قرار گرفت.

همچنین مقرر شد مدیرعامل جهت انعقاد قرارداد با موسسه حسابرسی ارکان سیستم جهت حسابرسی گزارش توجیهی افزایش سرمایه اقدام کند.
 
akhbarbank.com/vdcg3w9u.ak9ut4prra.html
تازه ترین اخبار