انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران

22 مهر 1399 ساعت 9:45

سیدمحمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان و علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی به اتفاق آرای اعضای کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان رییس و نایب رئیس این کمیته انتخاب شدند.


به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، اولین جلسه کمیته انضباطی سندیکا بیمه گران ایران روز دوشنبه و در راستای اجرای دستور العمل اجرای تبصره یک ماده 12 اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران تشکیل شد و در این جلسه از میان 7 عضو این کمیته، سید محمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان به عنوان رییس و دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان نایب رییس انتخاب شدند.
 
براساس بند ب ماده 1 دستور العمل اجرای تبصره یک ماده 12 اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران کمیته انضباطی این نهاد صنفی‏ مرکب از هفت نفر، شامل سه نفر از اعضای سندیکا به انتخاب شورای عمومی، روسای کمیسیون‏های مالی، فنی و حقوقی و دبیرکل سندیکا است که می بایست با رعایت مفاد این دستورالعمل و قوانین و مقررات جاری نسبت به تخلفات اعلام شده علیه هر یک از اعضای سندیکا، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند.
 
هم اکنون سید محمد آسوده، دکتر علی جباری و دکتر محمد رضایی بعنوان منتخبین شورای عمومی، سید رسول تاجدار، هادی اویار حسین و دکتر نیما نورالهی بعنوان روسای کمیسیون های مالی، فنی و حقوقی سندیکا و دکتر سیدمحمد کریمی بعنوان دبیرکل سندیکا در این کمیته عضویت دارند.
 
در ماده 2 دستورالعمل موضوع تبصره یک ماده 12 اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران، اعضای کمیته انضباطی در اولین جلسه از بین خود یک نفر به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نائب رئیس انتخاب می‏نمایند که طی آن کمیته مذکور صبح امروز در محل سندیکای بیمه گران ایران تشکیل جلسه داد و فرآیند قانونی فوق الذکر را به انجام رساند.
 


کد مطلب: 77148

آدرس مطلب: https://www.akhbarbank.com/news/77148/انتخاب-رئیس-نایب-کمیته-انضباطی-سندیکای-بیمه-گران

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com