۰
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۵

ماشین سازی نیرومحرکه از بورس اخراج شد

شرکت بورسی زیانده با تصمیم هیات پذیرش پس از ۱۸ سال حضور، کارت قرمز گرفت تا تعداد شرکت های اخراجی به هفده برسد.
ماشین سازی نیرومحرکه از بورس اخراج شد
به گزارش اخباربانک، شرکت ماشین سازی نیرومحرکه با تصمیم هیات پذیرش به دلیل شمولیت ماده 141 قانون تجارت برای سه سال متوالی و عدم ارائه برنامه عملیاتی و تولیدی مشخص برای بهبود وضعیت پس از 18 سال از بورس اخراج شد.

براین اساس، موضوع ابقا یا لغو پذیرش سهام شرکت ماشین سازی نیرو محرکه در بورس تهران در جلسه ۲۶ شهریور هیات پذیرش مطرح و با استماع توضیحات معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس و با توجه به شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای سومین سال متوالی، اقدامات و مکاتبات انجام شده توسط بورس و نامه دریافت شده از شرکت برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت با فروش سهام، عدم ارائه برنامه عملیاتی و تولیدی مشخص به منظور بهبود وضعیت شرکت( افزایش تولید،فروش و سهم بازار)، بند گزارش حسابرسی صورت های مالی دوره منتهی به اسفند ۹۸ مبنی بر اینکه اقدامات انجام شده در جهت افزایش تولید و فروش به دلیل کاهش تقاضای مشتریان و فقدان نقدینگی منجر به نتیجه نشده است و این موضوع نشان دهنده وجود ابهام با اهمیت است که نسبت به توانایی شرکت برای ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد می کند، هیات پذیرش با اعطای مهلت به شرکت موافقت نکرد و مقرر شد بر اساس جزء ج و د بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل پذیرش، لغو پذیرش شود.

بنابراین گزارش، این شرکت 12.1 میلیارد تومانی که از تیر سال 81 در بورس تهران حضور دارد پس از 18 سال به دلیل شمولیت ماده 141 قانون تجارت برای سه سال متوالی به فهرست شرکت های اخراجی اضافه شد.
akhbarbank.com/vdcjohea.uqemyzsffu.html
تازه ترین اخبار