۰
سقف تراکنش‌های غیرحضوری برداشت از حساب برای مشتریان زیر 18 سال محدود شده است.
به گزارش اخباربانک، بر اساس دستورالعمل جدید سقف تراکنش‌های غیرحضوری برداشت روزانه از حساب برای این دسته از مشتریان به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محدود شده است.

محدودیت سقف تراکنش ها در هر ماه نیز به عدد ۵۰۰ میلیون ریال رسیده است.
akhbarbank.com/vdch66nq.23n-wdftt2.html
تازه ترین اخبار