۰
تعداد سهام و ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم مربوط به باقیمانده سهام دولت در چهار پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز تا ۷ مهر محاسبه شد.
به گزارش اخباربانک، علی آریانا معامله گر بازار سرمایه، تعداد سهام و ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم مربوط به باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز را تا دیروز هفتم مهر محاسبه کرد.


 
akhbarbank.com/vdcbfwbz.rhb0wpiuur.html
تازه ترین اخبار