۰
دبیر کل سندیکای بیمه گران ،در جلسه هم اندیشی مدیران صنعت بیمه با اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد، ضمن انتقاد از ترکیب دولتی شورای عالی بیمه بر ضرورت تعییر در قوانین تاکید کرد.
به گزارش اخباربانک، محمد کریمی در این جلسه بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین و تغییر ترکیب شورای عالی بیمه تاکید کرده است.

در جلسه مذکور دبیر کل سندیکای بیمه گران تاکید کرده از تصویب قانون بیمه شخص ثالث بیش از پنج سال می‌گذرد و این قانون و همچنین قوانین دیگر نیاز به بازنگری دارد که از مجلس یازدهم درخواست می کنیم این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.  

وی حذف عوارض های مترتب بر صنعت بیمه را یکی از راهکارهای تقویت این صنعت دانست و گفت: بر اساس مصوبه مجلس قرار بود ارزش افزوده به بیمه‌های درمان تکمیلی تعلق نگیرد که متأسفانه اجرای آن به سال آینده موکول شده است.
 
akhbarbank.com/vdchm6nq.23n-idftt2.html
تازه ترین اخبار