۰
موسسه اعتباری ملل در عملکرد شش ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩، حدود ٢١٣٣ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد.
تراز موسسه اعتباری ملل در 6 ماهه امسال مثبت بود
به گزارش اخباربانک، هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١٢٩٨ میلیارد تومان رسید.

گفتنی است تراز این بانک در شهریور ماه ٧۴ میلیارد تومان و در ۶ ماهه ٨٣۵ میلیارد تومان مثبت بود.

akhbarbank.com/vdciryay.t1aqy2bcct.html
تازه ترین اخبار