۰
بعد از خداحافظی داریوش محمدی از شرکت بیمه میهن در اواخر اسفندماه سال گذشته، عبداله رحیم لوی بنیس، از 23 اردیبهشت ماه سال جاری برای مدتی سرپرستی شرکت بیمه میهن را بر عهده گرفت.
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه میهن، به عنوان یکی از آخرین شرکت های بیمه ای، سرانجام مجمع عمومی عادی سالیانه خود را در واپسین روز شهریورماه سال جاری برگزار خواهد کرد.

شرکت بیمه میهن، تا لحظه تنظیم خبر و با وجود داشتن ضرورت برای انتشار صورت های مالی حسابرسی شده خود، از اجرای این امر شانه خالی کرده است.

در گزارش هیات مدیره منتشره این شرکت هم، یک نکته مهم جلب توجه می کند و آن چیزی نیست جز دست نوشته ابراهیم حمیدی رئیس هیات مدیره این شرکت بیمه ای: "بخشی از عملکرد مدیرعامل محترم وقت مورد تائید نبوده و ذخیره خسارت معوق هم کافی نمی باشد."


درست است که ابراهیم حمیدی در جمله انتقادی خود، اسمی از مدیرعامل وقت نیاورده اما با توجه به گزارش هیات مدیره یکساله در آستانه برگزاری مجمع، کیست که نداند منظور اوکسی نیست جز داریوش محمدی.!

داریوش محمدی، مدیرعامل شرکت بیمه میهن بوده که پس از ۱۵ ماه مدیریت بر این شرکت، اواخر اسفندماه سال گذشته به شرکت بیمه ایران معین پیوست.

بعد از خداحافظی داریوش محمدی از شرکت بیمه میهن در اواخر اسفندماه سال گذشته، عبداله رحیم لوی بنیس، از 23 اردیبهشت ماه سالجاری برای مدتی سرپرستی شرکت بیمه میهن را بر عهده گرفت.

گفته می شود که صلاحیت وی، از ناحیه بیمه مرکزی، برای مدیریت عاملی این شرکت ناکافی توصیف شده است.

این شرکت بیمه ای از اواسط ماه قبل، رضا مصطفوی را به عنوان مدیرعامل جدید خود شناخته است.

رضا مصطفوی، تا پیش از این سمت، مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی بوده است.

شرکت بیمه میهن را می توان از بعد تعدد جابجایی مدیران عامل در سالجاری، یکی از پرنوسان ترین شرکت صنعت بیمه در سالجاری قلمداد کرد.
منبع:نود اقتصادی
akhbarbank.com/vdcaa0n0.49nie15kk4.html
تازه ترین اخبار