۰
تعداد سهام و ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم مربوط به باقیمانده سهام دولت در چهار پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز تا ۲۹ شهریور محاسبه شد.
 به گزارش اخباربانک، علی آریانا معامله گر بازار سرمایه، تعداد سهام و ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم مربوط به باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز را تا 29 شهریور محاسبه کرد.

akhbarbank.com/vdcgnu9u.ak93x4prra.html
تازه ترین اخبار