۰
پنج شرکت سرمایه­ گذاری استان آذربایجان غربی، اردبیل، یزد، بوشهر و کرمانشاه به عنوان نوزده تا بیست و سومین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در بازار دوم معاملات بورس تهران درج شدند.
به گزارش اخباربانک، با موافقت هیات پذیرش، شرکت سرمایه­ گذاری استان آذربایجان غربی از 25 شهریور با نماد "وساغربی" در پلاک 567 و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه 15.8 هزار میلیارد تومان به عنوان نوزدهمین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در فهرست نرخ ­های بازار دوم بورس تهران درج شد.

همچنین شرکت سرمایه­ گذاری استان اردبیل از 25 شهریور با نماد "وساربیل" در پلاک 568 و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه 6.3 هزار میلیارد تومان به عنوان بیستمین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در فهرست نرخ­ های بازار دوم بورس تهران درج شد.

شرکت سرمایه­ گذاری استان یزد نیز از 25 شهریور با نماد "وسیزد" به عنوان بیست و یکمین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در پلاک 569 و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه 5.9 هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ ­های بازار دوم بورس تهران درج شد.

در این میان، شرکت سرمایه­ گذاری استان بوشهر هم از 25 شهریور با نماد "وسبوشهر" به عنوان بیست و دومین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در پلاک 570 و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه 4.8 هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ­ های بازار دوم بورس تهران درج شد.

شرکت سرمایه­ گذاری استان کرمانشاه هم از 25 شهریور با نماد "وسکرشا" به عنوان بیست و سومین شرکت سرمایه­ گذاری استانی در پلاک 571 و در گروه سرمایه­ گذاری­ ها با سرمایه 8.5 هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ ­های بازار دوم بورس تهران درج شد.
 
akhbarbank.com/vdcayin0.49nia15kk4.html
تازه ترین اخبار