۰
سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۵

انتخاب اعضای کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران

سید محمد آسوده، دکتر محمد رضایی و دکتر علی جباری با رای اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران بعنوان اعضای کمیته انضباطی سندیکا انتخاب شدند.
انتخاب اعضای کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران
به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، با ابلاغ دستورالعمل اجرای تبصره یک ماده 12 اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران ایران از سوی بیمه مرکزی ، سه نفر عضو انتخابی کمیته هفت نفره انضباطی سندیکا نیز با رای اعضای شورای عمومی مشخص شدند.

بر اساس این گزارش آقایان آسوده، رضایی و جباری با نظر شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران بعنوان اعضای کمیته انضباطی سندیکا انتخاب شدند.
akhbarbank.com/vdcamin0.49ni015kk4.html
تازه ترین اخبار