۰
نماد شش شرکت بورسی و فرابورسی قبل از شروع معاملات امروز به دلیل اعلام رویدادهای مهم برای یک ساعت یا یک روز بسته شد.
قبل از شروع معاملات امروز و علاوه بر بانک کارآفرین ، کشتیرانی ، لبنیات پاک ، حمل و نقل بین المللی خلیج فارس و لامیران که در پایان معاملات به دلیل برگزاری مجمع متوقف می شوند ، نماد شرکت دیگر هم به علت اعلام رویدادهای مهم برای یک ساعت یا یک روز بسته شد.

براساس این گزارش ، این گروه شامل شرکت های داده گسترعصرنوین (های وب) ، ایران‌ارقام‌ ( برای توقف یک روزه نماد ) و پگاه‌ آذربایجان‌غربی‌، مهمان تازه بورس یعنی توسعه و عمران امید، صدرا و انرژی امید تابان هور، ( برای توقف یک ساعته ) هستند. 
 
akhbarbank.com/vdcewp8f.jh8pei9bbj.html
تازه ترین اخبار