۰
در پایان معاملات امروز، نماد پنج شرکت بورسی مثبت و منفی برای برگزاری مجمع سالانه و فوق العاده بسته می شود.
توقف پنج نماد مثبت و منفی برای برگزاری مجمع و افزایش سرمایه
به گزارش اخباربانک، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت های حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، کشتیرانی ایران و لبنیات پاک برای برگزاری مجمع سالانه و نماد بانک کارآفرین و لامیران برای برگزاری مجمع فوق العاده بسته می شود.

براین اساس، چهارشنبه هفته جاری "حفارس، حکشتی و غپاک" برای تصویب صورت های مالی و "وکار، فلامی" برای افزایش سرمایه 216 و 233 درصدی تصمیم گیری می کنند.

بنابراین گزارش، در جریان معاملات یکشنبه، "حکشتی، حفارس، غپاک" با افت 3.9 درصدی صف فروش، "وکار" با رشد 4.4 درصدی قیمت و "فلامی" با افت 1.2 درصدی قیمت سهام روبرو شدند.
 
akhbarbank.com/vdcdf905.yt09o6a22y.html
تازه ترین اخبار