۰
بانک تجارت و مس باهنر از برنامه افزایش سرمایه ۸۳ و ۱۳۳ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر دادند.
بانک تجارت از برنامه افزایش سرمایه 83 درصدی خبر داد
به گزارش اخباربانک، بانک تجارت و مس باهنر از برنامه افزایش سرمایه 83 و 133 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر دادند.

براین اساس، "وتجارت" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 22.3 به 41 هزار میلیارد تومان برساند تا در صورت موافقت سازمان بورس به بزرگترین شرکت بورسی از لحاظ سرمایه اسمی تبدیل شود. تامین مالی این شرکت از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور بهبود ساختار مالی صورت می گیرد.

همچنین "فباهنر" درصدد است سرمایه فعلی را از 112.5 به 262.5 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی با هدف تامین بخشی از منابع مورد نیاز در خصوص اجرای طرحهای توسعه انجام خواهد شد.
 
akhbarbank.com/vdceep8f.jh8pwi9bbj.html
تازه ترین اخبار