۰
شرایط و قیمت اوراق اختیار فروش تبعی بانک صادرات به منظور حمایت از سهام این بانک بزرگ بورسی اعلام شد .
به گزارش اخباربانک، بانک صادرات هم به منظور حمایت از سهام سومین بانک بزرگ بورسی از امروز اوراق اختیار فروش تبعی منتشر می‌کند.

براین اساس، کل حجم عرضه 5 میلیارد سهم و حداقل حجم عرضه روزانه یک میلیون سهم تعیین شده که توسط کارگزاری بانک صادرات عرضه می شود. زمانبندی اجرای برنامه خرید از 22 شهریور تا 23 اسفند برای یک تا 100 هزار سهم و سررسید تا 23 اسفند سال جاری تعیین شده است.

همچنین قیمت اعمال 375 تومان اعلام شده که اشخاص حقیقی و سبد اشخاص حقیقی حداکثر مجاز به خرید 500 هزار سهم و سایر اشخاص حقوقی مجاز به خرید این اوراق نیستند. شرایط تسویه با پرداخت مابه تفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهام پایه در سررسید توسط عرضه کننده به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی تعیین شده است.
 
akhbarbank.com/vdcfevde.w6dvxagiiw.html
تازه ترین اخبار