۰
بیمه تجارت نو از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۲۸۲ درصدی از دو محل خبر داد و با رشد قیمت سهام و صف خرید روبرو شد.
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه تجارت نو از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 282 درصدی از دو محل خبر داد و با رشد 4.5 درصدی قیمت سهام و صف خرید روبرو شد.

براین اساس، "بنو" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 157 به 600 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بیمه در صورت موافقت سازمان بورس از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها اعمال خواهد شد تا صرف حفظ سطح یک توانگری مالی، شروع فعالیت قبولی اتکایی و افزایش ظرفیت نگهداری شود.
 
akhbarbank.com/vdca0yn0.49ni015kk4.html
تازه ترین اخبار