۰
نتیجه تلاشهای انجام شده در بانک تجارت منجر به افزایش بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریالی در جمع هزینه ها در سال ۱۳۹۸ گردید. رشد کل درآمدها با ۱۷.۴ درصد و در مقابل کل هزینه‌ها ۱۳.۵ درصد بوده است.
به گزارش اخباربانک، نتیجه تلاشهای انجام شده در بانک تجارت منجر به افزایش بیش از 30 هزار میلیارد ریالی در جمع هزینه ها در سال 1398 شد.

رشد کل درآمدها با 17.4 درصد و در مقابل کل هزینه‌ها 13.5 درصد بوده است. همچنین کل درآمدها در سه ماهه ابتدایی سال 1399 با 20 درصد رشد نسبت به مقطع مشابه سال گذشته به میزان 10.572 میلیارد ریال افزایش یافته و به مبلغ 62.329 میلیارد ریال رسیده است.

نتیجه عملیات بانک منجر به بهبود 7.8 هزار میلیارد ریال در سودآوری و تبدیل زیان خالص 2.3 هزار میلیارد ریالی شد و بدین ترتیب بانک تجارت با برنامه ریزی‌های راهبردی و بلند مدت و البته تلاش شبانه روزی مجموعه کارکنان توانمند و متعهد خود توانست پس از 4 سال در سال 1398 از زیان‌دهی خارج و به سودآوری دست یابد.

همچنین بانک در سه ماهه ابتدایی 1399 نسبت به دور مشابه سال گذشته با بهود 1.8 هزار میلیارد ریالی در سودآوری موفق گردید زیان 1.7 هزار میلیارد ریالی خود را به سود 171 میلیارد ریالی تبدیل کند.
akhbarbank.com/vdcdkf05.yt09k6a22y.html
تازه ترین اخبار