۳
معاون مالی و سرمایه‌گذاری بانک دی از طی مراحل افزایش سرمایه این بانک خبر داد و گفت: با تاکید بانک مرکزی ۲۰۰ درصد از رقم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی است.
به گزارش اخباربانک، حسین ظریفی خامنه با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای افزایش سرمایه این بانک درحال انجام است، گفت: محل افزایش سرمایه تلفیقی از بخش‌های مختلف خواهد بود. با تاکید بانک مرکزی ۲۰۰ درصد از رقم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی است.

بنابراین گزارش، این بانک با سرمایه اسمی 640 میلیارد تومانی در بازار دوم فرابورس حضور دارد و به علت شمول ماده 141 قانون تجارت، مشمول تعلیق شده است.
 
akhbarbank.com/vdce778f.jh8pwi9bbj.html
تازه ترین اخبار