۱
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۴

افزایش 800 درصدی سرمایه "بترانس"

ایران ترانسفو از نظر رسمی کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر افزایش سرمایه ۸۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها طبقه زمین خبر داد و با توقف نماد روبرو شد.
به گزارش اخباربانک، شرکت ایران ترانسفو از مشخص شدن نظر رسمی کارشناسان رسمی دادگستری با افزایش سرمایه 800 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها طبقه زمین خبر داد و با توقف نماد روبرو شد.
 
براین اساس، "بترانس" پیرو مصوبه هیات مدیره مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها طبقه زمین اعلام کرد: به استناد نظر رسمی هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری، درصد افزایش سرمایه از این محل حدوداً 800 درصد خواهد بود که پس از رعایت تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.
akhbarbank.com/vdcdon05.yt0kn6a22y.html
تازه ترین اخبار