۰
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان اعلام کرد (غیر بورسی، خارجی و موضوع فعالیت آن) طی عرضه اولیه شرکت پتروشیمی بازار سرمایه، روز چهارشنبه ١۵ مردادماده ١٣٩٩، تعداد ٨۴ میلیون سهام معادل ١٢ درصد از کل سهام شرکت به بازار و تعداد ٣.٢٨۴.٨١٢ سهم به کارکنان شرکت پتروشیمی ارومیه به عنوان سهام ترجیحی عرضه شد.
به گزارش اخبارابنک، همچنین روز یکشنبه ١٩ مردادماه ٣ درصد از سهام شرکت به صندوق های سرمایه گذاری واگذار خواهد شد و ٣١.٧١۵.٠٩۵ سهم به صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی خلیج فارس به عنوان بازارگردان واگذار خواهد شد.
akhbarbank.com/vdcjvhea.uqeiozsffu.html
تازه ترین اخبار