۰
امروز هم زمان داد و ستد سهام ایران خودرو، شستا، سرمایه گذاری سیمان تامین، زر ماکارون ، دو شرکت جدید تامین سرمایه امین و پتروشیمی ارومیه و دارا یکم تغییر کرد .
زمان معاملات امروز" خودرو، شستا، سیتا، غزر"، دو مهمان جدید + دارا یکم
به گزارش اخباربانک، امروز هم زمان داد و ستد سهام شرکت های بزرگ و پر تقاضا شامل ایران خودرو، شستا، سرمایه گذاری سیمان تامین، زر ماکارون ، تامین سرمایه امین ، پتروشیمی ارومیه و دارا یکم تغییر کرد تا مانع از اختلال سامانه معاملات شود .

ایران خودرو: از ساعت ۱۲:۳۵ تا ۱۳:۳۵ و دوره سفارش گیری از ساعت ۱۲:۳۵ الی ۱۲:۴۰

شستا: از ساعت ۱۴ الی ۱۵ و دوره سفارش گیری از ساعت ۱۴ الی ۱۴:۰۵

سرمایه گذاری سیمان تامین: ازساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۴۵ و دوره سفارش گیری ازساعت۱۲:۴۵الی۱۲:۵۰

زرماکارون: از ساعت ۱۲:۵۵ الی ۱۳:۵۵ و دوره سفارش گیری از ساعت ۱۲:۵۵ الی ۱۳

پتروشیمی ارومیه : از ساعت ۱۲:۳۵ تا ساعت ۱۳:۳۰ بدون برگزاری پیش گشایش

تامین سرمایه امین: از ساعت ۱۴ الی ۱۵ و دوره سفارش گیری از ساعت ۱۴ الی ۱۴:۰۵

دارا یکم: از ساعت ۱۲:۳۵ الی ۱۳:۴۵ و دوره سفارش گیری از ساعت ۱۲:۳۵ الی ۱۲:۴۵
 
akhbarbank.com/vdciz3ay.t1awy2bcct.html
تازه ترین اخبار