۰
مالکیت ۵۰ درصد سهام توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با تغییر سهامدار عمده به گروه مالی سپهر صادرات رسید و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.
به گزارش اخباربانک، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی از تغییر مالکیت 50 درصد سهام از سرمایه گذاری خوارزمی به گروه مالی سپهر صادرات خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

براین اساس، 85 میلیون و یک سهم "مفاخر" به مبلغ 393.6 میلیارد تومان که تحت مالکیت سرمایه گذاری خوارزمی بود به گروه مالی سپهر صادرات منتقل شد و درصد مالکیت سرمایه گذاری خوارزمی در این شرکت به 2.15 درصد رسید.
 
akhbarbank.com/vdcirvay.t1awy2bcct.html
تازه ترین اخبار