۰
۱
دولت به علت عدم فروش کامل صندوق ETF با کسری بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی روبرو شده است.
کسری بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی به علت عدم فروش ETF
به گزارش خبرنگار اخباربانک، دولت پیش‌بینی کرده بود که از بابت فروش سهام خود، بودجه ۱۷ هزار میلیارد تومانی را کسب نماید.

حال با پایان مهلت پذیره نویسی فروش سهام دولت در صندوق ETF دولت با کسری بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی در این زمینه روبه‌رو شده است.

بر اساس مصوبه دولت مقرر شد مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان از سهام باقی مانده دولت در بانک های تجارت، صادرات و ملت و همچنین بیمه های اتکایی امین و البرز به فروش برسد.

حال با پایان یافتن مهلت پذیره نویسی در صندوق سرمایه‌گذاری ETF دولت، تنها یک سوم از مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت به فروش رفته است.

بر اساس آمار اعلامی کمتر از ۴ میلیون نفر در این پذیره‌نویسی شرکت کردند و مبلغ فروش کل سهام دولت نیز کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که دولت بر روی مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان حساب باز کرده بود و حتی اعلام کرد اگر شرکت کننده در پذیره نویسی زیاد باشد مجبور است به هر کد ملی که ۲ میلیون تومان در نظر گرفته بود کمتر سهام بدهد.

حال با توجه به استقبال سرد مردم از این صندوق ETF که با تخفیف ۲۰ درصد نیز همراه بود مشخص نیست سرنوشت یازده هزار میلیارد تومان دیگر سهام دولت در این شرکت ها چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
akhbarbank.com/vdcau0n0.49ny615kk4.html
مشاهده نظر مخاطبان
سهامی
United Kingdom
به همه انهایی که ثبت نام کردند .بیست درصد دیگه تخفیف بده به عنوان سهام جایزه به جای دویست سهم اولیه .در این مرحله 250سهم بده به قیمت هر واحد هشت هزار تومان .اینجوری شش هزار میلیارد دیگه جمع میشه.با این تفاسیر دیگه قیمت واحد دوزاده هزار تومان هم نخواهد بود.اگر سر به سر بشه مردم شانس اوردند.یا اینکه قیمت واحد را هفت هزار تومان کنه برای خریداران قبلی انوقت سقف قرار نده.کل یازده هزار میلیارد جمع میشه.
تازه ترین اخبار