۰
بانک آینده اعلام کرد بخشی از درآمدهای بانک می تواند از محل فعالیت واحد ارزی در سطح یک دستور العمل صدور اجازه نامه فعالیت ارزی موسسات اعتباری باشد.
اخذ مجوز مرحله اول عملیات ارزی توسط بانک آینده + سند
به گزارش اخباربانک، با صدور مجوز مرحله اول این بانک رسماً مجاز خواهد بود مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی نسبت به خرید و فروش، نقل و انتقال ارز و عملیات مربوط به حواله های وارده و صادره داخل کشور اقدام کند. 



akhbarbank.com/vdciy5ay.t1apv2bcct.html
تازه ترین اخبار