۰
۱
بانک پارسیان در آذرماه امسال بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان سپرده دریافت کرده که بیشتر آن سپرده‌های بلند مدت یکساله بوده است. به نظر می‌رسد مشتریان این بانک به دنبال کسب سود سپرده بیشتر هستند. با این تفاسیر تنها ۴ درصد از سپرده‌های بانکی به تسهیلات اختصاص یافته است.
به گزارش اخباربانک، بانکها به صورت ماهانه فعالیت خود را بر پایه دو فعالیت دریافت سپرده و ارائه تسهیلات بانکی در سامانه‌های اطلاع‌رسانی بورس اعلام می‌کنند که بانک پارسیان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در زیرمجموعه فعالیت دریافت سپرده‌های بانکی ۱۴ سرفصل همچون سپرده‌های قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت، گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام وجود دارد که بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بانک پارسیان در ماه آذر بیشترین میزان دریافتی سپرده‌اش مربوط به سپرده‌های کوتاه مدت با سهم ۵۳ درصدی به ارزش ۴۳ هزار و ۴۱۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است. نکته قابل توجه آن است که در همین مدت بیشترین میزان سپرده تسویه شده از سوی این بانک به ارزش ۴۳ هزار و ۸۴۴ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی مربوط به سپرده‌های کوتاه مدت بوده است.

با این تفاسیر بررسی آمارها حکایت از آن دارد که مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در پایان دوره با سهم ۱۸ درصدی ارزشی در حدود ۱۷ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان داشته است و بیشترین میزان مانده سپرده با سهم ۶۴ درصدی به سپرده های بلند مدت یک ساله تعلق دارد. این در حالی است که این ردیف از سپرده ها در آذرماه تنها ۷ درصد معادل ۵۸۱۱ میلیارد و ۳۰۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.

در آذرماه بیشترین میزان دریافتی سپرده بعد از سپرده های کوتاه مدت، با سهم ۳۱ درصدی و ارزش ۲۵ هزار و ۶۹۱ میلیارد و ۲۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مربوط به سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی بوده است که در همین مدت ۲۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی تسویه شده و مانده سپرده‌های سرمایه گذاری این ردیف از سپرده‌ها ۵۴۶۸ میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

اما در این بین نکته قابل توجه آن است که در بین سپرده‌های دریافتی، سپرده‌های بلند مدت ارزی در آذرماه آنچنان طرفداری نداشته و و تنها سهمی ۰.۰۳ درصدی به ارزش ۲۶ میلیارد و ۲۰۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان داشته و این در حالی است که در همین مدت ۲۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۳۰۰ تومان از سپرده‌های بلند مدت ارزی تسویه شده است که در نهایت مانده سپرده‌های سرمایه گذاری در پایان ۹ ماهه امسال به ۶۷۵۲ میلیارد و ۸۹۷ میلیون و ۷۰۰ تومان رسیده که ۷ درصد از حجم مانده سپرده های پارسیان را به خود اختصاص داده است.

در نهایت برای این ردیف از سپرده ها تا پایان آذرماه ۲۳۸ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سود شناسایی شده که بیشترین میزان سود به ارزش ۱۹۸۶ میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان برای سپرده‌های کوتاه مدت بوده است.

بیشترین و کمترین وام‌های پرداختی
اما در سوی دیگر فعالیت بانکی، بانک پارسیان در آذرماه بیشترین میزان تسهیلات اعطایی را با سهم ۵۴ درصدی در مشارکت مدنی شناسایی کرده است که بیشترین میزان تسهیلات اعطایی بعد از مشارکت مدنی با سهم ۲۲ درصدی و ارزش ریالی ۸۹۶ میلیارد و ۴۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی به نام تسهیلات ارزشی به ثبت رسیده است.

اما در این میان یکی از کمترین تسهیلاتی که ارائه شده با سهم ۰.۴۴ درصدی و ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در آذرماه به قرض الحسنه اختصاص داشته که در همین مدت ۱۲ میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به عنوان تسهیلات وصولی در آمار بانک پارسیان شناسایی شده است.

بررسی آمار بورسی بانک ها نشان از آن دارد که حجم قابل توجهی از تسهیلات به مشارکت مدنی اعطا می شود و بانک پارسیان نیز از این قاعده مستنثنی نبوده است و تسهیلاتی همچون اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین آنچنان سهمی از ارائه تسهیلات در آذرماه نداشته است.

همچنین این بانک در آذرماه ۸۹۶ میلیارد و ۴۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تسهیلات ارزی اعطا کرده که در همین مدت ۴۴۹ میلیارد و ۶۹۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تسهیلات وصول شده و مانده این تسهیلات ۲۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

این بانک از محل ارائه تسهیلات ارزی در آذرماه درآمدی در حدود ۲۱۸ میلیارد و ۴۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان داشته و در پایان ۹ ماهه، این درآمد در حدود ۱۰۸۳ میلیارد و ۸۰۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

در مجموع بانک پارسیان در آذرماه ۸۱ هزار و ۷۰۷ میلیارد و ۸۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سپرده جذب کرده که از این میزان ۴۰۰۷ میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به تسهیلات اختصاص یافته است. بررسی‌ها نشان از آن دارد که حجم تسهیلات پرداختی ۴.۹ درصد حجم سپرده های دریافتی است.

همچنین این بانک از محل ارائه تسهیلات بانکی درآمدی در حدود ۸۱۰ میلیارد و ۸۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در آذرماه به دست آورده است.
منبع:ایسنا
akhbarbank.com/vdcce1qm.2bq108laa2.html
مشاهده نظر مخاطبان
محمد
Netherlands
بانگ پارسیان عالی است وخوش حساب است . خدا بده برکت .👍👍👍
تازه ترین اخبار