۰
با اجرایی شدن الزام به استفاده از رمز پویا در ماه گذشته، علیرغم تاخیرهایی که در اجرای استفاده از رمز پویا انجام شد، اما خبرهای خوبی از تاثیر این تصمیم بر کسب و کارهای آنلاین شنیده نمی شود.
در حالیکه هدف فعال سازی رمز پویا پیشگیری از وقوع جرائمی همچون فیشینگ و کلاهبرداری های اینترنتی مرتبط با کارت های بانکی بود، تر و خشک را با هم سوزانده و عمده کسب و کارهای متکی به پرداخت آنلاین از تاثیر منفی این تصمیم بر درآمدهایشان صحبت می کنند.

تغییرات عجیب در ظاهر صفحه پرداخت و جابجا کردن محل وارد کردن رمز، عدم ارسال رمز پویای پیامکی در زمان مقرر، سردرگمی کاربران در نحوه فعال سازی رمز پویا و برخی از مشکلات دیگر باعث شده است تا نرخ پرداخت آنلاین برای برخی از کسب و کارها که به طور کاملاً قانونی در کشور به فعالیت می پردازند، به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند.

در ادامه واکنش برخی کاربران و کسب و کارها به این موضوع را شاهد هستید. تجربه شما در استفاده از رمز پویا بعنوان کاربر یا کسب و کار چیست؟

کاهش فروش‌های آنلاین تا ۸۰ درصد پس از رمز پویا
کاهش فروش‌های آنلاین تا ۸۰ درصد پس از رمز پویا
کاهش فروش‌های آنلاین تا ۸۰ درصد پس از رمز پویا
کاهش فروش‌های آنلاین تا ۸۰ درصد پس از رمز پویا
کاهش فروش‌های آنلاین تا ۸۰ درصد پس از رمز پویا
کاهش فروش‌های آنلاین تا ۸۰ درصد پس از رمز پویا
کاهش فروش‌های آنلاین تا ۸۰ درصد پس از رمز پویا
کاهش فروش‌های آنلاین تا ۸۰ درصد پس از رمز پویا
 
akhbarbank.com/vdcdjs05.yt0ss6a22y.html
تازه ترین اخبار