۰
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۴

دیزجی سرپرست بیمه ملت شد

پس از کشمکش های بسیار سر انجام سرپرست بیمه ملت مشخص شد.
به گزارش اخباربانک، با عزل نظر علی صلاحی نژاد از مدیر عاملی بیمه ملت ، داود قاسمپور دیزجی نائب رئیس هیات مدیره بیمه ملت ، سرپرست بیمه ملت شد.

گزارش ها نشان می دهد، رقابت سنگینی بر سر تصاحب جایگاه صلاحی نژاد در میان رقبا ایجاد شده و برخی از دلفراز به عنوان یکی از گزینه های اصلی مدیر عاملی یاد می کنند.
 
akhbarbank.com/vdcft1de.w6d0magiiw.html
تازه ترین اخبار