۰
بازدهی دی و میان دوره های سهام‌ ۶۵۹ شرکت‌ بورسی و فرابورسی با سود ۳۱۸۶ تا زیان ۶۳ درصدی و مشخص شدن بهترین و بدترین سهام همراه شد.
معرفی پربازده ترین و منفی ترین سهام با سود ۳۱۸۶ تا زیان ۶۳ درصدی
به گزارش اخباربانک، در پی اتمام دهمین ماه سال جاری شرکت های دارای سال مالی منتهی به اسفند، شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا بازدهی عملکرد 659 شرکت بورسی و فرابورسی از 47 صنعت را برای دی ماه و میان دوره های 3، 6 و 12 ماهه بررسی کرد.

عملکرد 12 ماهه
در 12 ماه اخیر تا پایان دی ماه، 629 شرکت بازدهی بیش از 20 درصد ( سود یکساله بدون ریسک) و 436 شرکت بازدهی بیش از 150 درصد داشتند. همچنین بازدهی 99 درصد از سهام و شامل 650 شرکت مثبت بود و شرکت های سرمایه گذاری فنی مهندسی مشانیر با 3186 درصد، نوش مازندران با 2224 درصد و قاسم ایران با 1515 درصد بیشترین بازدهی را به نام خود کردند.

بازدهی یک درصد از سهام شامل 5 شرکت هم منفی بود که سرمایه گذاری دانایان پارس هم با منفی 63 درصد ،سرمایه گذاری اقتصاد نوین با منفی 19 درصد و فروشگاه رفاه با منفی 4 درصد بیشترین زیان را داشتند.

صنایع محصولات کامپیوتری، استخراج سایر معادن و محصولات چرمی نیز با بیش از 500 درصد، بیشترین بازدهی و صنعت سایر حمل و نقل با 28 درصد بازدهی، ضعیف ترین عملکرد را داشتند .

عملکرد 6 ماهه
در 6 ماهه اخیر تا پایان دی هم 605 شرکت بازدهی بیش از 10 درصد ( سود 6 ماهه بدون ریسک) و 425 شرکت بازدهی بیش از 62 درصد داشتند.

حدود 96 درصد شرکت ها و شامل 625 سهم بازدهی مثبت ثبت کردند که در این میان، نوش مازندران با 1681 درصد، دارویی ره آورد تامین 680 درصد و پگاه گلستان 632 درصد در صدر بیشترین بازدهی قرار گرفتند.

بازدهی چهار درصد از سهام شامل 23 شرکت هم منفی بود که ضعیف ترین بازدهی همراه با ضرر به سولیران با منفی 31 درصد، الیاف مصنوعی با منفی 29 درصد و پلی اکریل با منفی 26 درصد تعلق داشت.

صنایع محصولات فلزی، چاپ و منسوجات بازدهی مثبت بیش از 107 درصد را تجربه کرده و صنعت سایر حمل و نقل با مثبت 12 درصد ضعیف ترین عملکرد را داشته است.

عملکرد 3 ماهه
در 3 ماهه اخیر تا پایان دی نیز 617 شرکت بازدهی بیش از 5 درصد ( سود 3 ماهه بدون ریسک) و 446 شرکت بازدهی بیش از 36 درصد داشتند.

حدود 98 درصد شرکت ها و شامل 632 سهم بازدهی مثبت ثبت کردند که در این میان، بیمه حکمت صبا با 536 درصد، سرمایه گذاری آوا نوین 469 درصد و سیمان فارس 357 درصد در صدر بیشترین بازدهی قرار گرفتند.

بازدهی 2 درصد از سهام شامل 10 شرکت هم منفی بود که ضعیف ترین بازدهی همراه با ضرر به صنعت و تجارت آداک با منفی 17 درصد، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با منفی 14 درصد و سرمایه گذاری اقتصاد نوین با منفی 6 درصد تعلق داشت.

به گزارش بورس پرس صنایع محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری، فعالیت های هنری سرگرمی و خلاقانه و لاستیک و پلاستیک، بازدهی مثبت بیش از 108 درصد را تجربه کرده و صنعت خرده فروشی با مثبت 15 درصد ضعیف ترین عملکرد را داشته است.

عملکرد دی ماه
در دی ماه هم از بین 633 شرکت حاضر ، حدود 83 درصد شرکت ها شامل 526 سهم دارای بیشترین بازدهی و 16 درصد شرکت ها شامل 104 سهم دارای بازدهی منفی بودند که قند نیشابور با زیان 19 درصدی ضعیف ترین عملکرد و گروه صنعتی سدید با 104 درصد بازدهی مثبت، بهترین عملکرد را داشتند.

صنایع محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری، فعالیت های هنری سرگرمی و خلاقانه و دستگاه های برقی به ترتیب با 62، 51 و 29 درصد بیشترین بازدهی و صنعت محصولات چرمی با منفی 6 درصد ضعیف ترین عملکرد را داشته است.

جدول کامل بازدهی 659 سهم
 
akhbarbank.com/vdcaa0n0.49nu015kk4.html
تازه ترین اخبار