۰
بانک اقتصاد نوین در ٩ماهه منتهی به آذر ١٣٩٨ مبلغ ۶۶۶ریال زیان محقق کرده است .
زیان 666 ریالی بانک اقتصاد نوین در عملکرد 9 ماهه امسال
به گزارش اخباربانک، در دوره ٩ماهه منتهی به آذر ١٣٩٨ درآمد کارمزد ۵٠ درصد و جمع درآمد های غیر مشاع ۵٣ درصد نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است.

akhbarbank.com/vdceff8f.jh8wwi9bbj.html
تازه ترین اخبار