۰
مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون به عنوان عضو شورای سیاست گذاری امور آموزش در صنعت بیمه منصوب شد.
مظلومی عضو شورای سیاست گذاری آموزش در صنعت بیمه شد
به گزارش اخباربانک، از سوی  رئیس کل بیمه مرکزی ،  مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون به عنوان عضو شورای سیاست گذاری امور آموزش در صنعت بیمه منصوب شد.

طی این حکم ، سلیمانی ضمن تعیین خط مشی ها و سیاستگذاری کلیه امور آموزشی صنعت بیمه ، خواستار طراحی یک نظام کارآمد ، کاربردی و روزآمد آموزشی به عنوان یکی از مهمترین ماموریتهای این شورا شد.
 
 
akhbarbank.com/vdccpmqm.2bqii8laa2.html
تازه ترین اخبار