۰
معاملات سومین روز کاری هفته در پیش گشایش بازار سهام در حالی آغاز می شود که ۹۵ سهم دارای صف خرید و ۱۱ سهم دیگر دارای صف فروش هستند.
بازار سهام در حالی تا دقایقی دیگر سومین روز کاری هفته را شروع می کند که در مرحله پیش گشایش بازار 95 سهم دارای صف خرید و 11 سهم دیگر دارای صف فروش هستند.

در این میان، پرحجم ترین تقاضاها به نمادهای "وآیند" با 230 میلیون سهم، "تپکو" با 210 میلیون سهم، "وشهر" با 196 میلیون سهم، "فوکا" با 162 میلیون سهم، "شپتروح" با 117 میلیون سهم و "ونوین" با 116 میلیون سهم اختصاص دارد.

صف خرید


صف فروش

 
akhbarbank.com/vdchvqnq.23niidftt2.html
تازه ترین اخبار