۰
با آرای کارکنان و تایید عبدالمجید پورسعید مدیر عامل بانک ایران زمین اعضای کمیته انضباطی کارکنان و سرپرستان بانک انتخاب شدند.
به گزارش اخباربانک، لازم به ذکر است، سید حسن سلطانی فیروز رئیس هیات مدیره بانک به عنوان نماینده هیات مدیره و اویس رحیمی مدیر امور حقوقی به عنوان نماینده مدیر عامل در جلسات کمیته حضور خواهند داشت. 

اسامی نمایندگان به شرح زیر است:
نمایندگان سرپرستان:
1. مجتبی قناعتیان عضو اصلی نماینده سرپرستان
2. محمد حسین مس فروش عضو علی البدل نماینده سرپرستان
نمایندگان کارکنان
1. علی گلشنیان عضو اصلی نماینده کارکنان
2. حمیدرضا رودپشتی عضو اصلی نماینده کارکنان
3. پژمان اکبرزاده پولادی عضو علی البدل نماینده کارکنان 
 
akhbarbank.com/vdcjxaea.uqe8yzsffu.html
تازه ترین اخبار