افزایش خوش بینی ها در بانک صادرات

24 دی 1398 ساعت 9:22

با انتشار عملکرد و تراز 9 ماهه بانک صادرات،هم چنان شاهد کاهش بارمنفی این تراز عملیاتی در بانک صادرات هستیم.امری که سهامداران این بانک را به انتشار صورت های مالی 9 ماهه مثبت، خوش بین کرده است.


به گزارش اخباربانک، با انتشار عملکرد و تراز 9 ماهه بانک صادرات،هم چنان شاهد کاهش بارمنفی این تراز عملیاتی در بانک صادرات هستیم.امری که سهامداران این بانک را به انتشار صورت های مالی 9 ماهه مثبت، خوش بین کرده است.
تراز عملیاتی بانک طی 9 ماهه سال جاری منفی1621 میلیارد تومان بوده است، در حالی که همین تراز در دوره مشابه سال قبل منفی 2366 میلیارد تومان بوده است.

به عبارتی تغییرات مثبت این تراز در 9 ماهه امسال 745 میلیارد تومان بوده است.

کاهش این بار منفی در صورت های مالی 9 ماهه می تواند اثر گذارباشد، وبا رشد سایر درآمدهای بانک، همچنان روند سوددهی خود را حفظ نماید.حال از سوی دیگر بانک در گزارش تفسیری خود نمایی از مهمترین بخش درآمدی بانک، یعنی سود سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها را منتشر کرده است.

همانطور که در این جدول مشخص می باشد، بانک در سال 97 به درآمد سرشار 2468 میلیاردی از این طریق رسیده است، در حالی که در 6 ماهه این درآمد در سطوح 374 میلیارد تومان قرار داشته است.

به عبارتی سوددهی بانک در 6 ماهه، با کاهش بار منفی تراز منفی و عدم دخالت بالای سود سرمایه گذاری ها بوده است.
اما بانک در نیمه دوم سال با افزایش شناسایی سود در این بخش، توان رشد بیشتر سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری ها را دارا می باشد.

بدین ترتیب در نیمه دوم سال از یک سو کاهش زیان عملیاتی و از سوی دیگر رشد درآمد های سرمایه گذاری و سپرده گذاری ها همچنان بانک را در مسیر سود سازی خوبی قرار خواهد داد.وضعیت رو به رشد بانک و شکل گیری انتظارات آتی مناسب، سبب شده تا سهم در رنج قیمتی 55 الی 65 تومان در نوسان بوده و آرام آرام کف های قیمتی سهم بالاتر آمده و به نظر می رسد در صورت ارائه صورت های مالی 9 ماهه مثبت، به مانند صورت های مالی 6 ماهه، شاهد رشد قیمتی سهم به قیمت های بالای 70 تومان نیز در بانک صادرات باشیم.

به عبارتی مسجل شدن ادامه روند سوددهی، سبب می شود قیمت فعلی سهم که فاصله زیادی با قیمت اسمی دارد، جذابیت بالایی پیدا کرده و سبب رشد قیمتی خوبی در سهم شود.

 


کد مطلب: 72606

آدرس مطلب: https://www.akhbarbank.com/news/72606/افزایش-خوش-بینی-بانک-صادرات

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com