۰
بیمه پارسیان با ظرفیت پذیرش 1329 میلیارد ریال در هر ریسک بزرگترین بیمه گر اتکایی خصوصی از لحاظ ظرفیت مجاز قبولی در هر ریسک بوده و به تنهایی 25 درصد از مجموع ظرفیت شرکت های بیمه خصوصی دارای مجوز اتکایی را در اختیار دارد.
به گزارش اخباربانک، این شرکت درارای رتبه یک توانگری در صنعت بیمه بوده و عدد توانگری 120 نشانگر توان مالی بالای این شرکت در مقایسه با سایر شرکت های بیمه خصوصی می­ باشد.

ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه‌های خصوصی  (میلیارد ریال)

 
akhbarbank.com/vdch6xnq.23ni6dftt2.html
تازه ترین اخبار