۰
نوبت یازدهم مزایده سراسری فروش اموال تملیکی و مازاد مازاد بانک ملی ایران در سال جاری، به زودی برگزار می شود.
به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، متقاضیان خرید می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت 10 صبح روز 27 آذرماه به بخش مناقصه و مزایده در قسمت اخبار سایت بانک و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  بخش مزایده مراجعه کنند.

ضمنا ارایه پیشنهاد صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت 17 روز 8 دی ماه امکان پذیر است و تاریخ بازگشایی الکترونیکی پاکت ها نیز روز 9 دی ماه خواهد بود.

لازم به ذکر است، اطلاعات مزایده در روزهای 28 و 30 آذرماه در روزنامه های کیهان و جمهوری اسلامی نیز  اطلاع رسانی خواهند شد.
 
akhbarbank.com/vdcaiwn0.49nui15kk4.html
تازه ترین اخبار