۰
حسابرس سود ٣٠٧ ریالی ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ بانک ملت را تایید کرد که ٢٧٩ درصد نسبت به دوره مشابه قبلی رشد داشته است.
رشد ٢٧٩ درصدی سود بانک ملت در نیمه نخست امسال
به گزارش اخباربانک، سود خالص بانک در ۶ ماهه نخست ٩٨ حدود ١۵٣٧ میلیارد تومان می باشد. گفتنی است در این دوره سود وجه التزام تسهیلات اعطایی ١۴درصد نسبت به دوره مشابه قبلی رشد داشته است.

گفتنی است؛ سهم بانک از درآمدهای مشاع نیز با رشد چشمگیری همراه بوده و ٢۵٣درصد نسبت به دوره مشابه قبلی رشد داشته است.

akhbarbank.com/vdcdsj05.yt0fk6a22y.html
تازه ترین اخبار