تسهیلات فروش اقساطی بیشترین درآمد را برای بانک صادرات رقم زد

16 آذر 1398 ساعت 13:24

بانک صادرات ایران در هشت ماهه ابتدای امسال از محل تسهیلات اعطایی 87.212 میلیارد و 718 میلیون ریال درآمد کسب کرد که که بیشترین درآمد از محل تسهیلات فروش اقساطی به میزان 23.373 میلیارد و 50 میلیون ریال بوده است.


به گزارش اخباربانک، بانک صادرات ایران با نماد وبصادر و سرمایه 175.353 میلیارد و 972 میلیون ریال، گزارش عملکرد یک ماهه خود را در مقطع منتهی به 30 آبان ماه 98 منتشر کرد که بر اساس آن، تسهیلات فروش اقساطی، مشارکت مدنی و خرید دین در رتبه های اول تا سوم تولید بیشترین درآمد تسهیلات قرار گرفته اند.

بر این اساس، بانک صادرات از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه امسال، 19.622 میلیارد و 318 میلیون ریال از محل تسهیلات مشارکت مدنی و 10.652 میلیارد و 262 میلیون ریال از محل تسهیلات خرید دین درآمد به دست آورده است.

بر اساس اطلاعات منتشره، مانده تسهیلات اعطایی این بانک خصوصی شده در پایان دوره 1.211.176 میلیارد و 242 میلیون ریال بوده است

درآمد تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران در یک ماهه منتهی به پایان آبان ماه 98 هم 11.060 میلیارد و 858 میلیون ریال گزارش شده است.

در عین حال، وبصادر از ابتدای سال مالی تا پایان ماه هشتم امسال، 101.496 میلیارد و 591 میلیون ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده که بیشترین میزان سود با مبلغ 36.865 میلیارد و 149 میلیون ریال به سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت اختصاص داشته است.

مبلغ سود پرداختی به اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک صادرات تا پایان آبان ماه نیز 25.740 میلیارد و 587 میلیون ریال و مبلغ سود پرداختی به سپرده های کوتاه مدت این بانک خصوصی شده هم  19.814 میلیارد و 38 میلیون ریال اعلام شده است که به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم بیشترین سود پرداختی قرار گرفته اند.

بانک صادرات ایران در یک ماهه منتهی به پایان ماه دوم پاییز، 14.326 میلیارد و 738 میلیون ریال به سپرده گذاران خود بابت تمامی سپرده های جذب شده، سود پرداخت کرده است.
 


کد مطلب: 71837

آدرس مطلب: https://www.akhbarbank.com/news/71837/تسهیلات-فروش-اقساطی-بیشترین-درآمد-بانک-صادرات-رقم-زد

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com