۰
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۵

2.993 میلیارد ریال پرداخت خسارت در بیمه نوین

شرکت بیمه نوین در 7 ماهه امسال، 2.993 میلیارد و 317 میلیارد ریال به بیمه گزاران زیان دیده، خسارت پرداخت کرد.
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه نوین با نماد "نوین "گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به 30 مهر 98 را منتشر کرد که این آمار نشان می دهد که این شرکت بیمه ای 150 میلیارد تومانی از ابتدای سال مالی تا پایان مقطع یادشده، 6.063 میلیارد و 795 میلیون ریال بیمه نامه فروخته است.

بر اساس این آمار، رشته درمان بیشترین سهم را در سبد حق بیمه و خسارت پرداختی شرکت بیمه نوین دارد به گونه ای که 46 درصد حق بیمه تولیدی معادل 2.762 میلیارد ریال و 54 درصد خسارت پرداختی معادل 1.601 میلیارد و 505 میلیارد ریال به این رشته بیمه ای اختصاص دارد.

رشته ثالث اجباری با قرار گرفتن در جایگاه دوم، 15 درصد از حق بیمه ها و 18 درصد از خسارات پرداختی بیمه نوین را از آن خود کرده است. این رشته بیمه ای 906 میلیارد و 756 میلیون ریال حق بیمه برای بیمه نوین به ارمغان آورده و 536 میلیارد و 438 میلیون ریال از کل خسارت های پرداختی در 7 ماهه نیز به این رشته اختصاص یافته است.

رشته زندگی اندوخته دار هم سهمی 13 درصدی در سبد حق بیمه و سهمی 7 درصدی در خسارت های پرداختی بیمه نوین دارد به گونه ای که این شرکت 778 میلیارد و 968 میلیون ریال بیمه نامه زندگی اندوخته دار فروخته و 216 میلیارد و 599 میلیون ریال نیز در این رشته خسارت به مشتریان پرداخت کرده است.

سهم بیمه زندگی غیراندوخته دار هم از حق بیمه های تولیدی نوین 5 درصد و سهم آن از خسارت ها 4 درصد است. حق بیمه تولیدی این رشته، 322 میلیارد و 744 میلیون ریال و خسارت پرداختی آن، 119 میلیارد و 415 میلیون ریال گزارش شده است.

سهم بیمه های زندگی در مجموع، 18 درصد از کل حق بیمه تولیدی شرکت بیمه نوین اعلام شده است.

طبق گزارش بورسی بیمه نوین درباره یک ماهه منتهی به 30 مهر 98، در این یک ماه، 522 میلیارد و 260 میلیون ریال بیمه نامه فروخته شده و 456 میلیارد و 505 میلیون ریال نیز خسارت پرداخت شده است.
akhbarbank.com/vdchvinq.23nz6dftt2.html
تازه ترین اخبار