ثبت درآمد ٢٨۶٠میلیاردی بیمه آسیا در۶ماهه

16 مهر 1398 ساعت 9:05

شرکت بیمه آسیا در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود٢٨۶٠میلیارد تومان از محل حق بیمه صادره درآمد داشته است.


به گزارش اخباربانک، این میزان درآمد نسبت به دوره مشابه قبلی ۴١درصد رشد داشته است.حق بیمه صادره شهریور ماه حدود۵۵٩میلیارد تومان بود.


کد مطلب: 70673

آدرس مطلب: https://www.akhbarbank.com/news/70673/ثبت-درآمد-٢٨۶٠میلیاردی-بیمه-آسیا-در۶ماهه

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com