۰
دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۱

افزایش سرمایۀ بیمه اتکایی ایرانیان تصویب شد

دیروز یکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸ ، مجمع عمومی فوق العادۀ این شرکت با حضور بیش از ۷۴ درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی تشکیل شد.
افزایش سرمایۀ بیمه اتکایی ایرانیان تصویب شد
به گزارش اخباربانک، پس از ارائه گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی وتبادل نظر سهامداران، افزایش سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان به میزان ۳۰ درصد از محل سود انباشته و اندوختۀ مالی تصویب شد.

بدین ترتیب، سرمایۀ بیمه اتکایی ایرانیان از ۲۵۰۰ میلیارد ریال به ۳۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
akhbarbank.com/vdccxiqm.2bqx08laa2.html
تازه ترین اخبار