۰
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۹
از امروز صورت می گیرد؛

آغاز تعیین تکلیف تعاونی ولیعصر رباط کریم و تعاونی منحله بدر توس

طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف تعاونی ولیعصر رباط کریم و تعاونی منحله بدر توس از امروز (دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۶) آغاز شد.
آغاز تعیین تکلیف تعاونی ولیعصر رباط کریم و تعاونی منحله بدر توس
به گزارش اخبار بانک، براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از امروز (دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۶) به استناد مصوبه کمیته منتخب سران محترم سه قوه و با اتکاء به دارایی هایی شناسایی شده تعاونی «ولی عصر رباط کریم» و تعاونی منحله «بدرتوس» سپرده سپرده گذاران این تعاونی ها با عاملیت بانک کشاورزی و موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف خواهد شد.

براساس این گزارش، سپرده گذاران تعاونی ولیعصر رباط کریم و تعاونی منحله بدر توس می توانند بر اساس برنامه مندرج در وب سایت بانک کشاورزی و موسسه اعتباری کاسپین با در دست داشتن مدارک شناسایی و اسناد مثبته به شعب منتخب بانک کشاورزی و موسسه اعتباری کاسپین مراجعه کنند.

سپرده گذاران تعاونی منحله بدر توس و تعاونی ولی عصر رباط کریم می توانند سپرده خود را دریافت و یا نزد بانک کشاورزی و موسسه اعتباری کاسپین سپرده گذاری کنند. در این مرحله سپرده سپرده گذاران تا یک میلیارد ریال پرداخت خواهد شد و به سپرده گذاران دارای سپرده های بالاتر از یک میلیارد ریال نیز تا یک میلیارد ریال پرداخت می شود.
 
akhbarbank.com/vdchvvnm.23nwkdftt2.html
تازه ترین اخبار