سال تنفس بانکها

آخرین وضعیت برگزاری مجامع بانک ها و موسسات/ اعلام سود سهام برخی بانکها

1 مرداد 1395 ساعت 21:41

اخبار بانک: امسال مجمع عمومی تعدادی از بانک ها به تنفس خورد و برخی نیز سودی ندادند و برخی هم سود توزیع کردند.امسال شاید کم سابقه ترین سال باشد که مجمع عمومی بسیاری از بانک ها به تنفس خورد.


به گزارش اخبار بانک، آخرین وضعیت برگزاری مجامع بانک ها و موسسات مالی بدین شرح است؛

تجارت:به دلیل آماده نبودن صورت های مالی به تنفس خورد : سودی تقسیم نشد
صادرات: به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین به تنفس خورد
عسکریه(ملل): 255 ریال سود تقسیم شد
دی: 120 ریال سود تقسیم شد
حکمت: 50 ریال سود تقسیم شد
ملت: با تصویب سهامداران دو هفته به تنفس خورد
انصار: 220 ریال سود تقسیم شد
پارسیان: 50 ریال سود تقسیم شد
پست بانک: به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین به تنفس خورد
کارآفرین: 200 ریال سود تقسیم شد
سینا: به دو هفته تنفس خورد
موسسه اعتباری کاسپین: به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد
خاورمیانه: 250 ریال سود تقسیم شد
قوامین: سودی تقسیم نشد
موسسه اعتباری کوثر: به تنفس خورد
پاسارگاد: 160 ریال سود نقدی تقسیم شد
سرمایه: به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد
مهراقتصاد: 60 ریال سود تقسیم شد
ایران زمین: به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد
گردشگری: سودی تقسیم نشد
رسالت: به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد
آینده: 137 ریال سود نقدی تقسیم شد
شهر: به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد
اقتصاد نوین: بدون تقسیم سود پایان یافت


کد مطلب: 44938

آدرس مطلب: https://www.akhbarbank.com/news/44938/آخرین-وضعیت-برگزاری-مجامع-بانک-موسسات-اعلام-سود-سهام-برخی-بانکها

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com