۰
اخبار بانک: بالاخره بعد از ماه ها پرونده افزایش سرمایه ۱۱۸۵ درصدی پلی اکریل بسته شد و سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۲۹۰ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را صادر کرد تا نماد آن بعد از ۴ ماه آماده بازگشایی شود.
مجوز افزایش سرمایه "شپلی" با ۲۹۰ درصد صادر شد/ بازگشت به بورس بعد از ۴ ماه

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در حالی موضوع افزایش سرمایه پلی اکریل ایران از سال گذشته مطرح و به یکی از موضوعات مهم این شرکت تبدیل شده بود که سازمان بورس مجوز قانونی را صادر کرد.

براساس این گزارش، این شرکت بعد از دو بار ارایه ناقص مدارک و خارج شدن از دستور کار ، حدود 20 روز پیش درخواست افزایش سرمایه 1185 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به سازمان بورس داد و منتظر رای نهاد ناظر شد.

به این ترتیب ، سازمان بورس  مجوز افزایش سرمایه 290 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را صادر کرد تا نماد این شرکت که از 28 فروردین بسته شده ، آماده بازگشایی شود.

با این مجوز "شپلی" 60 روز فرصت دارد تا با برگزاری مجمع فوق العاده بیش از 142 میلیارد تومان به سرمایه فعلی 49.1 میلیارد تومانی اضافه کند.

هدف از این تامین مالی هم اصلاح ساختار مالی و استفاده از شرایط و مزایای معافیت مالیاتی مقرر در آیین نامه اجرائی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات است.

akhbarbank.com/vdcefo8e.jh8ezi9bbj.html
تازه ترین اخبار