۰
۱
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۲

قیمت آپارتمان در منطقه پاسداران تهران

اخبار بانك: نرخ هر متر آپارتمان در منطقه پاسداران بنا به شرایط آپارتمان در کمترین حالت از ۴۵۰۰۰۰۰ تومان شروع شده و بیشرترین نرخ متری ۲۲۰۰۰۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.
قیمت آپارتمان در منطقه پاسداران تهران
نوع ملک     آدرس           قیمت هر متر مربع واحد به تومان

آپارتمان    پاسداران خ گل نبی         ۹,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان    پاسداران خ بهارستان      ۷,۳۰۰,۰۰۰
آپارتمان    پاسداران خ سروستان     ۶,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان    پاسداران خ نگارستان      ۶,۷۰۰,۰۰۰
آپارتمان     پاسداران بوستان ۳     ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان     پاسداران خ بوستان      ۹,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان      پاسداران خ بوستان     ۹,۵۰۰,۰۰۰
آپارتمان     پاسداران گلستان ۵     ۷,۵۰۰,۰۰۰  
آپارتمان     پاسداران خ گلستان    ۱۰,۱۶۵,۰۰۰
آپارتمان     پاسداران خ كوهستان   ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
آپارتمان     پاسداران شمالی خ نارنجستان ۶ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان     پاسداران خ بهارستان     ۹,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان     پاسداران سروستان ۵    ۶,۵۰۰,۰۰۰
آپارتمان    پاسداران خ سروستان     ۵,۷۰۰,۰۰۰
آپارتمان    پاسداران بوستان ۸        ۷,۵۰۰,۰۰۰
آپارتمان    پاسداران خ گلستان      ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
آپارتمان    پاسداران بوستان ۳       ۹,۵۰۰,۰۰۰
آپارتمان   پاسداران خ گلستان     ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
آپارتمان   پاسداران خ سروستان   ۶,۸۰۰,۰۰۰
آپارتمان    پاسداران خ سروستان    ۴۵۰۰۰۰۰

به گزارش اخبار بانك، نرخ هر متر آپارتمان در منطقه پاسداران بنا به شرایط آپارتمان در کمترین حالت از ۴۵۰۰۰۰۰ تومان شروع شده و بیشرترین نرخ متری ۲۲۰۰۰۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده نرخ پیشنهادی این ملک برای فروش بالاست میانگین قیمت برای فروش آپارتمان در پاسداران۹۰۹۰۰۰۰ تومان است و بازه قابل قبول بر اساس آمار موجود بین۸۷۵۳۰۰۰ و ۹۶۵۵۰۰۰ تومان می باشد
akhbarbank.com/vdcdfj0x.yt0jk6a22y.html
مشاهده نظر مخاطبان
خداقوت
تازه ترین اخبار