۰
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۲
کدام بانک سود بیشتری به هر سهم می دهد؟

تقسیم سود در 17 بانک

اکثر بانکی های بورس مجامع را برگزار و تکلیف تقسیم سود نقدی میان سهامداران را مشخص کرده اند. بررسی آماری ۱۷بانک فعال در بورس نشان داد که ۵بانک بیشتر از سایرین در سال مالی ۹۲ سود برای هر سهم ساخته اند.

همچنین در این بررسی ۵بانکی که بیشترین سود را میان سهامداران تقسیم کرده اند نیز مشخص شدند. در جدول زیر، بانک های بورسی، سود محقق شده هر سهم در پایان سال مالی و سود نقدی آنها مشخص شده است. 

بر این اساس بانک سینا بیشترین سود را در میان بانک ها پیش بینی کرده بود که و توانست بیشترین سود را نیز میان سهامداران تقسیم کند و از این حیث در رتبه اول قرار گرفت. بانک پارسیان با تحقق مبلغ ۶۲۲ریال سود برای هرسهم دومین بانکی بود که بیشترین سود را برای هر سهم در نظر گرفت و در نهایت مبلغ ۲۵۰ریال آن را میان سهامداران تقسیم کرد. 

بررسی آماری نشان داد که بانک پاسارگاد با تحقق مبلغ ۵۲۲ریال، بانک اقتصاد نوین با تحقق مبلغ ۴۷۷ریال و بانک انصار با تحقق مبلغ ۴۴۲ریال در رده های بعدی قرار گرفتند. در میان بانکی های بورس، پست بانک با ۹۸ریال، کمترین سود را برای هر سهم سال مالی ۹۲ لحاظ کرد. اما بانک آینده نیز با ۱۰ریال سودنقدی، اران کمترین سود را میان سهامداران تقسیم کرد. 

لازم به اشاره است، بانک ایران زمین برای سال های مالی ۹۰، ۹۱ و ۹۲ مبلغ ۱۰۰ ریال سود نقدی تقسیم کرده همچنین بانک سرمایه نیز برای سال های مالی ۹۱ و ۹۲ میلغ ۳۵۰ریال سود نقدی تقسیم کرده است. 

تقسیم سود در 17 بانک/کدام بانک سود بیشتری به هر سهم می دهد؟

akhbarbank.com/vdci5par.t1aww2bcct.html
تازه ترین اخبار